Archiv měsíce: Září 2000

Vožičan

O Vožičanu Vožičan 2018 Vožičan 2017 Vožičan 2016 Vožičan 2015 Vožičan archiv

Sazebník

Sazebník úhrad pro tvorbu informací na žádost právnické nebo fyzické osoby Kopírování dokumentů:  formát A4 jednostranný 2,-Kč oboustranný 3,-Kč formát A3 jednostranný 3,-Kč oboustranný 4,-Kč Tisk na počítačové tiskárně:  černý A4 jednostranný 2,-Kč oboustranný...

Přestupková komise

Komise k projednávání přestupků  JUDr. Pavel Tenkl (předseda) Ivana Řezníčková Bc. Eva Novotná (tajemnice komise) Ing. Blanka Malinová Jana Rašková Alena Šoulová Ing. Michaela Růžičková Iva Matoušková Dagmar Strnadová, t. č. na rodičovské dovolené...

Ztráty a nálezy

Poučení pro občany Nálezy věcí

Odbory a oddělení

Organizační řád Finanční odbor Stavební úřad Matrika a evidence obyvatel Sociální oddělení, správa bytů