Sazebník

Sazebník úhrad pro tvorbu informací na žádost právnické nebo fyzické osoby

Kopírování dokumentů:  formát A4 jednostranný 2,-Kč

oboustranný 3,-Kč

formát A3 jednostranný 3,-Kč
oboustranný 4,-Kč

Tisk na počítačové tiskárně:  černý A4 jednostranný 2,-Kč
oboustranný 3,-Kč

barevný A4 jednostranný zatím neprováděn
oboustranný zatím neprováděn

Práce na přípravě informace k předání žadateli:  1 hodina práce pracovníka městského úřadu 70.-Kč

Poštovné: podle platného sazebníku České pošty s.p.

Telefonní sazby:  podle platného sazebníku telefonních operátorů

Náhrada služebního vozidla:  podle zák.č.201/1998Sb.,§ 7 odst.2,4 a 5 pouze za opotřebení vozidla a spotřebované pohonné hmoty.

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mladá Vožice dne: 29. 12. 1999

Mohlo by se vám líbit...