Finanční výbor

Složení finančního výboru:

  • František Smrčina (předseda)
  • Jaromír Dvořák (místopředseda)
  • Luboš Vávra
  • Lubomír Mrázek
  • Robert Vaněk

Funkce finančního výboru:

§ 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Mohlo by se vám líbit...