Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru:

  • Ing. František Kášek (předseda)
  • František Pistulka (místopředseda)
  • Milan Maršálek
  • MVDr. Ladislav Pavlík
  • Jiří Fáček

Funkce kontrolního výboru:

§ 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Mohlo by se vám líbit...