Oznámení o zamýšleném převodu – pozemek v k. ú. Noskov

Oznámení