Autor: Eva Novotná

Pořízení techniky pro řešení situací spojených s extrémním suchem sborem dobrovolných hasičů Mladá Vožice

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených s výskytem sucha složku integrovaného záchranného systému jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice. Zvýší se tak připravenost k řešení rizikových situací a lépe...

Pořízení techniky pro řešení situací spojených s námrazami a sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených se sněhovými srážkami a masivními námrazami jednotku sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice a zvýšit tak připravenost k řešení rizikových situací, které nastávají v...

Sociální oddělení

Sociální oddělení, správa bytů Bc. Eva Novotná – sociální pracovnice a vedoucí oddělení, referentka správy bytů tel. 381 201 918 e-mail: socialni@mu-vozice.cz Sociální práce dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi...

Formuláře

Stavební úřad Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Žádost o vydání rozhodnutí o dělení...

Mladá Vožice

Kostel Náměstí Nová výstavba Radnice Socha Sv. Václava Škola Vožice od Noskova Vožice od Řemíčova Zámek Zvonice a kostel

Šelmberk

Šelmberk 5 Šelmberk 4 Šelmberk 3 Šelmberk 2 Šelmberk 1