Autor: Eva Novotná

Sazebník

Sazebník úhrad pro tvorbu informací na žádost právnické nebo fyzické osoby Kopírování dokumentů:  formát A4 jednostranný 2,-Kč oboustranný 3,-Kč formát A3 jednostranný 3,-Kč oboustranný 4,-Kč Tisk na počítačové tiskárně:  černý A4 jednostranný 2,-Kč oboustranný...

Přestupková komise

Komise k projednávání přestupků  JUDr. Pavel Tenkl (předseda) Ivana Řezníčková Bc. Eva Novotná (tajemnice komise) Ing. Blanka Malinová Jana Rašková Alena Šoulová Ing. Michaela Růžičková Iva Matoušková Dagmar Strnadová, t. č. na rodičovské dovolené...

Plán rozvoje města

Změna č. 1 územního plánu Mladá Vožice Přejít na plán rozvoje města – po načtení stránky počkejte na přehrání animace nebo klikněte vpravo dole na „Přeskočit intro“ POZOR – tato stránka je vytvořena pomocí...

O Vožičanu

Městský zpravodaj Vožičan vydává Město Mladá Vožice pod evidenčním číslem MK ČR E 14832 jako měsíčník, pouze v červenci vychází dvojčíslo červenec – srpen. Součástí je i Vožičánek, list dětí a žáků mladovožické školy...