Schválený závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za r.2016

Závěrečný účet DSO 2016 Zpráva 2016 Výkaz zisku a ztrát DSO 2016 Rozvaha DSO 2016 Příloha DSO 2016 FIN DSO 2016